Hund i børnefamilien

Af fagveterinær sygeplejerske Birgit Dahlgren med speciale i adfærd hos hund og kat.
D. 10. december 2020

Når en familie anskaffer sig en hund, bliver denne et fuldbyrdet medlem af familien, og den vil indgå i familiens faste rutiner i hverdagen. Det kan være en stor glæde for børn at vokse op med en hund. Gennem pasning/pleje, fordring og leg med hunden, kan børnene lære at tage ansvar for et andet væsen, og samtidig få en fornemmelse af hundens behov, og barnet udvikler empatiske evner.
Hunden kan give barnet følelsen af tryghed og gensidig tillid, og kan blive barnets
trofaste bedste ven, som barnet altid kan betro sig til.

Valg af hunderace kan være en jungle, og flere hunderacer står beskrevet som velegnet som familiehund. Det er vigtigt, at man som familie sætter sig ind i den enkelte hunderaces behov ifht.fysisk aktivitet, pelspleje og dens temperament, og samtidig ser på, hvad man som familie kan tilbyde hunden. Vælger man en
blandingsrace, bør alle racer, der indgår i hunden tages i betragtning.

Når valget af race er på plads, så er det en god ide at have en god dialog med opdrætter ifht.om hvalpen tilvænnes til børn allerede inden den kommer hjem til familien som 8 ugers. Jo tidligere en hvalp socialiseres med børn, desto lettere vil hvalpen opfatte børn som en naturlig del af dens omgivelser. Specielt mindre børn
bevæger sig hurtigt og ukoordineret og taler højt, og det kan være svært for hunde,
hvis de ikke er vænnet til børn, og hunden kan reagere frygtsomt. Falder valget på
en voksen hund, er det en fordel, at denne har været vant til børn i sit tidligere hjem.

For at forholdet forbliver harmonisk mellem hund og børn, er det vigtigt, at familien har fælles spilleregler omkring hunden. Her er det de voksnes ansvar at anvise og fremhæve reglerne.

Når hunden kommer hjem til sin familie, skal den introduceres stille og roligt for børnene. Lad hunden selv tage initiativ til at hilse. Har den ikke lyst og trækker sig, skal den have lov at være i fred. Hunden skal altid have sit eget sted i boligen, hvor den har helle. Det kan f eks. være en kurv. Her skal den være i fred uden
forstyrrelser fra børn eller voksne. Så uanset hvor hyggeligt, det ser ud, at barnet ligger i kurven med hunden, så er det ikke i orden over for hunden. I værste tilfælde kan hunden føle sig så presset, at den bider barnet. Lær barnet at respektere, at hunden har brug for at kunne være i fred og ikke skal tvinges til at være social.

De faste regler omkring hunden indeholder faste vaner og rutiner i hverdagen. Dette er vigtigt for at skabe tryghed for hunden og harmoni i familien. Ud over hundens basale behov for fysisk og mental aktivering skal være opfyldt, kan der som gode regler nævnes;

  • Forstyr ikke hunden, når den sover eller har lagt sig i sin kurv
  • Forstyr aldrig hunden, når den spiser (både sin mad, kødben mm.)
  • Forstyr ikke hunden, når den ligger med sit legetøj (læs evt. artiklen vedr. ressourceforsvar hos hund)
  • Undgå voldsom leg med hunden
  • Dril eller forskræk aldrig hunden
  • Hunden må ikke fastholdes, krammes eller kysses

Hunden skal have et roligt sted, den kan spise sin mad uden at blive forstyrret. Et børnegitter mellem to rum kan adskille hunden fra forstyrrelser fra f eks børn.
Hvis hunden ikke spiser op, skal skålen fjernes, så der ikke senere opstår konflikter mellem hund og børn omkring fodret. Det samme gælder naturligvis, hvis hunden har fået et kødben.

Gør til en regel, at børnene spiser ved bordet. Et barn der løber rundt med mad i hånden, kan friste de fleste hunde, og derved skabe konflikter omkring maden mellem barn og hund.

Lær hunden at bytte sit legetøj for en lækker godbid. Ved at lege bytteleg med hunden, skabes der tillid. Det modsatte kan ske, hvis hunden blot skal aflevere sit legetøj uden noget i bytte. For at undgå hunden tager noget af børnenes legetøj, kan der med fordel sættes et børnegitter op ind til barnets værelse, så hunden ikke har adgang hertil. Har barnet leget på stuegulvet, så fjern altid barnets legetøj efter endt leg. De fleste hunde, specielt hvalpe kan ikke skelne mellem børnenes og eget legetøj.

Voldsom leg mellem barn og hund er ikke hensigtsmæssigt.Hunden kan have svært ved at håndtere legen, og det kan blive for voldsomt over for barnet. Alt samvær mellem hund og barn, skal altid ske sammen med en voksen. Selv den sødeste hunds grænser kan overskrides, og børn kan ubevidst være voldsomme overfor hunden. Hvis hunden siger fra, kan det være med bidskader til følge.
Barn og hund kan sagtens lære at lege sammen på en hensigtsmæssig måde. Denne opgave vil gøres lettest, hvis hunden er vant til at blive trænet dagligt af de voksne i familien i f eks. lydighedstræning eller lign. små sjove øvelser såsom at “gi’ pote” og søgelege efter godbidder eller hundens legetøj, kan sagtens håndteres af et barn med hjælp fra en voksen. Den voksne holder hunden, mens barnet gemmer godbidder/legetøj, som hunden efterfølgende finder, ofte til stor jubel for barnet. Denne samhørighed mellem hund og barn er guld værd, hvis dette støttes og opmuntres af forældrene.

Flere hundeskoler tilbyder hundetræning med positiv forstærkning, hvor børn er velkommen til at deltage i undervisningen. Alternativt kan man konsultere en adfærd kyndig til at komme hjem og hjælpe børnene (og voksne) i gang med nogle gode hensigtsmæssige lege.

Man må aldrig forskrække eller drille hunden. I værste tilfælde vil hunden reagere ved at bide fra sig, og fremadrettet kan det skabe mistillid mellem hund og børn.

Kys og kram er et menneskeligt behov, og hunde bryder sig ikke om denne fastholdelse. Adfærden kan virke truende for hunden, og den kan reagere med at bide.

Det kan opfordres til, at de voksne i familien sætter sig grundigt ind i hundens signaler. Hunde vil i situationer, hvor den føler sig presset, udvise de såkaldte dæmpende signaler. Disse signaler viser hunden for at skabe afstand til noget, den f.eks. føler sig truet af, og dette kan sagtens være et barn. De dæmpende signaler er sammen med hundens kropssprog, en del af hundens måde at kommunikere på. Signalerne bruges ikke kun over for andre hunde, men også over for mennesker.
Nogle af de dæmpende signaler kan være; Hunden smasker, slikker sig hurtigt omkring snuden, blinker, gaber, vender hovedet, vender siden til med kroppen eller løfter den ene forpote. Disse signaler skal altid respekteres, da hunden ellers kan presses og episoden kan eskalere til hunden knurre og i værste tilfælde bide.

Med korrekt håndtering fra de voksne i familien, og deres videreformidling til barnet med at håndtere hunden med respekt, så kan et samvær mellem barn og hund være ganske givende og fantastisk for begge parter.