KONTROLLERET STØJTRÆNING MED HUND

Af fagveterinærsygeplejerske Birgit Dahlgren med speciale i adfærd hos hund og kat. D.21/11-2022

Nytåret nærmer sig, og til trods for det er en festlig begivenhed for de fleste, så kan
det være en længere periode for vores hunde med pludselig høje lyde, som kan
udløse utryghed og angst.

Udover lydtræning med fyrværkeri-lyde, så er det en rigtig god ide og gavnligt for
hunden at lave noget kontrolleret støjtræning. Træningen går ud på, at man laver
forskellige lege og øvelser med hunden, hvor hunden på eget initiativ fremkalder
støjen i den enkelte øvelse. På den måde kan man vænne hunden til larm og støj,
og gøre den bedre rustet til at håndtere pludselige høje lyde, ikke kun over nytåret
men også i dagligdagen i det hele taget.

Selvom det kan være fristende at hjælpe hunden med at løse opgaven,så er vigtigt,
at det er hunden selv, der prøver sig frem for at løse opgaven. Det får hunden til at
føle kontrol, og det er ejers opgave at rose og belønne hunden for ønsket adfærd.
Hvis det er ejeren, der får udløst larm i øvelsen, så kan man risikere hunden bliver
skræmt. Øvelserne skal altid sættes op til succes for hunden, så hunden kan løse
opgaven med lethed. Hvis øvelserne sættes for svære op, så kan hunden opgive, og
den vil miste motivationen. Hvis øvelsen derimod er let for hunden, så øger det
motivationen for den vil prøve sig frem til mere.
Start altid på et underlag, hvor larmen ikke vil være så voldsom f.eks.et tæppe. Når
hunden er tryg ved at løse opgaverne derpå, kan man udvide med at lave øvelserne
på trægulv eller linoleumsgulv. Klinker vil nok være det underlag, hvor larmen vil
være mest voldsom.

Eksempler på øvelser:

Øvelse 1)
Søgeøvelsen: Tag en opvaskebalje og kom enkelte tomme plastflasker med
skruelåget på i baljen. Smid nogle lækre små godbidder ned i baljen. Hunden skal nu
søge efter godbidderne nede i baljen, mens den flytter rundt på plastflaskerne. Da
hundens hoved er nede i baljen, mens den søger, så vil larmen fra plastflaskerne
være høje, da de er tæt på hundens hoved. Når hunden har forstået legen og er helt
tryg ved det, kan man komme flere flasker ned i baljen, så niveauet af støj øges.
Kom kun et par flasker i af gangen. Hunden kan blive så dygtig til øvelsen, så den
kan lære at søge efter godbidder eller sin mad i en balje fyldt med plastflasker.
Øvelsen kan laves dagligt. Evt. så kan hunden få sin aftensmad i baljen.
Bliver ovenstående for let at løse for hunden med tiden, så kan sværhedsgraden
øges efterfølgende ved at komme lidt småsten i flaskerne. Men igen, så skal man
kun gøre det med få flasker af gangen.

Øvelse 2)
Kop-øvelsen: Man skal bruge nogle krus i hård plast.
Sæt en kop på gulvet med bunden opad og læg en godbid i kanten under koppen, så
halvdelen af godbidden er gemt under koppen, og den anden halvdel er synlig.
Hunden skal nu puffe til koppen med snuden eller en pote, så den flyttes eller vælter,
og hunden kan tage godbidden. Synes hunden det er for svært, gøres godbidden
mere synlig i kanten af koppen. Når hunden har forstået øvelsen, og er tryg ved at
flytte/vælte koppen og tage godbidden,så kan godbidden gemmes helt under
koppen. Når det er blevet legende let for hunden at vælte koppen, så kan øvelsen
udvides med flere kopper. Tilføj med en kop af gangen, og læg til at starte med en
godbid under hver kop. Senere kan man undlade at komme godbidder under alle
kopper, og hunden skal så vælte kopperne for at finde den med godbidden under.
Husk blot at hunden skal altid have succes med øvelsen. Mister den motivationen, er
man gået for hurtigt frem.

Øvelse 3)
“Korthuset”: Hunden skal kunne udføre øvelse 2, da den skal kunne vælte en kop.
Øvelsen går nemlig ud på, at hunden skal vælte kopper, som stables som et korthus.
Sæt først en kop på gulvet med bunden opad. Når hunden viser interesse for
koppen, belønnes den med ros og godbid. Når hunden har gjort det nogle gange,
forventer vi, at hunden integrerer mere med koppen. Så viser hunden samme
adfærd, f.eks. kigger på koppen, roses den, men godbid udebliver. Hunden har
fanget, at opgaven handler om koppen, så den vil derfor prøve sig frem, hvordan den
får udløst en godbid. De fleste hunde vil derfor puffe/vælte koppen. Når den gør det
roses den meget, og en godbid kastes lidt væk fra koppen. Mens hunden finder sin
godbid, kan ejer rejse koppen op igen. Når hunden kommer tilbage vil den igen
vælte koppen for at få udløst sin godbid. Når hunden er blevet skrap til at vælte en
kop, kan man sætte to kopper ved siden af hinanden og en kop forskudt oven på
disse, som når man laver et korthus. Øvelsen handler om, at hunden på eget initiativ
vælter kopper og bliver belønnet for sin adfærd. Larmen fra kopperne bliver
kontrolleret, da hunden selv skaber den. Efterhånden som hunden bliver god til
øvelsen, kan man udvide den med flere og flere kopper, som stables som et korthus,
så hunden skal vælte endnu flere kopper, og larmen bliver mere udbredt.
Er hunden fuldstændig upåvirket af larmen fra kopperne, så kan man øge
sværhedsgraden ved at lægge f.eks. et grydelåg eller metalskål ovenpå to kopper.
Dette vil naturligvis larme voldsomt, så denne del af øvelsen bør også starte på blødt
underlag.
Giv hunden tid til at løse opgaverne, og træn små træningspas med hunden, da den
hurtigt vil blive træt. Øvelserne er problemløsning på hundens initiativ, så den trættes
mentalt. Opmuntrer din hund til at gå til øvelserne, og ros og beløn altid hunden for
sit initiativ, også selvom den ikke lige gør det, som ejer har udtænkt. Husk hunden
ved ikke, hvad den skal, og det er dens fornemmeste opgave at prøve sig frem for at
finde løsningen.
Reagerer hunden på den udløste larm, så gå et skridt eller to tilbage i øvelsen, så
det bliver lettere for hunden at løse opgaven, og den bliver tryg igen.

Og vigtigst af alt; ROS og BELØN en masse undervejs…!!!

Husk at hunde er forskellige, nogle har masser af gå på mod, og går med løftet
pande og sikkerhed til øvelserne, hvor andre er mere forsigtige og eftertænksomme.
Så husk alle øvelser skal laves i hundens tempo, og på dens præmisser.

God fornøjelse.