Min hund gør ikke noget………!

Af fagveterinærsygeplejerske Birgit Dahlgren med speciale i adfærd hos hund og kat.
D. 29/11 2021

Den sætning har mange hundeejere hørt fra en anden hundeejer. Det der ofte sker er, at modpartens hund er uden snor, og ejeren ikke kan kalde den til sig. Du lufter din hund i snor, og modpartens løse hund kommer løbende mod dig og din hund. Den anden hundeejer råber så: ”Min hund gør ikke noget”!

Denne situation er rigtig uheldig, og det kan få triste konsekvenser. Ikke kun for hunden, der får den løsgående hund i hovedet, men også for den løsgående hund, hvis hunden i snor reagerer på mødet. Hunden der er i snor, er i snor af en årsag, og er man en ansvarlig hundeejer, spørger man altid modparten, om hundene må hilse på hinanden. Dette gælder naturligvis også, hvis begge hunde er i snor. Har man sin hund i flexiline, trækker man sin hund tæt ind til sig, til det er aftalt hvorvidt hundene skal hilse eller blot passere hinanden.

De fleste hunde har ikke brug for at hilse på alle hunde, de møder på deres vej, og faktisk har nogle hunde slet ikke behov for at hilse på andre hunde overhovedet. Hunden kan have udfordringer ift. andre hunde, da de tidligere har haft dårlige oplevelser, og derfor reagerer reaktivt (udviser aggressiv adfærd). Det kan også være sygdomsrelateret, at hunden ikke har lyst eller må hilse på andre hunde.

Tidligere ville den reagerende hund blive omtalt som dominerende eller som en alfahund. Disse begreber er i dag forældet, og den typiske årsag til en hund reagerer reaktivt mod fremmede hunde er frygt pga. tidligere uheldige hændelser.

Den reaktive hund vil gøre udfald (vise aggressiv adfærd, såsom gø voldsomt, knurre eller springe frem mod den anden hund) mod den løsgående hund, da den vil have denne til at gå væk. Hvis den løsgående hund ikke respekterer den reaktive hunds signaler, kan det ende fatalt og i værste tilfælde kommer hundene op at slås.

Sådan en oplevelse kan sætte en reaktiv hunds tilvænning og evt. behandlingsforløb ift. andre hunde flere måneder tilbage og tilmed forværre dens frygt for andre hunde.

Hunde behøver ikke være reaktive for at føle et møde med en fremmed hund overvældende. Men netop sådan et overvældende møde f.eks. med en løsgående hund der kommer løbende, kan gøre hunden reaktiv. Hvis hunden føler mødet ubehageligt, vil den næste gang i en lignende situation, reagere med reaktiv adfærd for at få den anden hund til at gå væk.

Nogle hunde ønsker kortvarigt at hilse på andre hunde. De fleste hunde foretrækker at hilse på hunde, som de kender i forvejen, og derfor er trygge ved. Hvis de derimod har lyst til at hilse på en fremmed hund, ønsker de for det meste hilseritualet er kort, og her er der tale om max. 5-10 sekunder, og så går hunden videre. Problemer kan opstå i disse hilseritualer, trods de først syner fredlige. F.eks. hvis ejerne starter en samtale op, så kan hilseritualet blive for langt for hunden, og den står i en presset situation, den ikke kan komme væk fra (særligt hvis den er i snor). Det er i disse situationer, hvor ejeren kan opleve, at deres hund gerne vil hilse, men pludselig bliver sur på den anden hund.

Det er vigtigt, at hundeejere ser på deres hunde, når de hilser på hinanden. Hunde skal ikke bare selv finde ud af det, da netop det kan skabe situationer, der kan gøre en hund frygtsom, og derved udvikle sig til en reaktiv hund. Det skal være rart for begge hunde at hilse, og den ene skal ikke overrumple den anden.

Særligt når man har hvalp/unghund, skal man suverænt bestemme, hvem hunden skal hilse på. Mødet skal altid være positivt og roligt, så hunden får gode oplevelser. Disse oplevelser er hundens erfaringer med andre hunde resten af dens liv, så man skal som ejer ikke være ukritisk med, hvem hvalpen hilser på.

Der er mange gode hundeskove i Danmark, hvor hunde må løbe løse. Det er skønt for hundene, men hundeejeren har stadig et stort ansvar for at egen og andres hunde får en god oplevelse. Man skal derfor ikke bare lade sin hund løbe over til andre hunde, uden det er aftalt med den anden hundeejer. Kommer man ofte i den samme hundeskov, så man kender modparten, kan en løftet arm som hej være tegn til, at det er ok, at hundene løber til hinanden og hilser.
Trods det er en hundeskov, hvor hunde må løbe løse, så skal man have kontrol over sin hund og skal kunne kalde den til sig.
F.eks. er det ikke rart for en enkeltgående hund, at der kommer 2-3 eller flere andre hunde løbende mod den. Eller en stor hund kommer løbende mod en lille hund, det kan blive en rigtig dårlig oplevelse, der kan sætte spor fremadrettet. Det er her ejernes ansvar at kontrollere mødet, så det bliver rart for alle parter.

Husk igen at hunde ikke selv skal finde ud af det og løse konflikter. Det er hundeejerens ansvar, at hundene er i trivsel, og omgås andre hunde med accept og respekt. Og det er ikke rart at påvirke en anden hunds liv og trivsel med en dårlig oplevelse, også selvom netop din hund ikke gør noget…..