Receptpligtig medicin

Receptpligtig medicin til kæledyr:

Receptpligtige lægemidler kræver, at dyret er undersøgt og at udleveringen sker efter en dyrlægefaglig vurdering. Dette fremgår af Dyrlægeloven (kapitel 4, §12):

”En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen".
Diagnosen skal være stillet: "Efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr.”
.
Udlevering af antibiotika

Antibiotika er receptpligtig medicin og på Højelse Smådyrsklinik udleverer vi derfor IKKE antibiotika, med mindre vi har undersøgt dit dyr først.

Antibiotikaresistens er et problem og antibiotika skal derfor bruges med omtanke. Både humant og veterinært er der problemer med multiresistente bakteriestammer. Disse bakterier er meget vanskelige at bekæmpe og det kan i yderste konsekvens betyde, at behandlingen er resultatløs.
Reglerne på dette område er altså til for at beskytte os selv, vores dyr og miljøet.

Udlevering af receptpligtige antiparasitære midler

Visse antiparasitære lægemidler, som midler mod flåter, lopper og orm, er receptpligtige. Disse lægemidler er ligesom antibiotika underlagt en restriktiv udleveringspolitik.

Vi udleverer derfor ikke receptpligtige antiparasitære midler, med mindre vi har set dyret indenfor 1 år.

Har vi ikke set dit kæledyr indenfor det sidste år, har du mulighed for at bestille en konsultation i forbindelse med udlevering af medicin til nedsat pris, hvor det kun drejer sig om dette.

Myndighederne fører kontrol med dyrlægers medicinudlevering og overtrædelse af reglerne medfører bøder af anseelig størrelse.

Den Danske Dyrlægeforening har lavet en informationsfolder med mere viden om brug af antibiotika, samt 2 foldere om antibiotikaresistens. Du kan læse folderne ved at trykke på links nedenfor.

Antibiotika: https://famdyr.dk/files/antibiotika-hvordan-hvorfor-og-hvorfor-ikke.pdf
ESBL: https://famdyr.dk/files/esbl.pdf
MRSP: https://famdyr.dk/files/mrsp.pdf